Kong Yuen Musical
TEL: 86-752-3812968
   86-752-3812998
Fax: 86-752-3812989
Contact: Mr.Zeng
E-mail: zengshijie@163.com

Civin Musical
TEL: 86-752-3723123
Fax: 86-752-3723128
Contact: Mr.Zeng
E-mail: civinguitar@gmail.com