Contact Us

Kong Yuen Musical
TEL: 86-752-3812968
   86-752-3812998
Fax: 86-752-3812989
Contact: Mr.Zeng
E-mail: zengshijie@163.com

Civin Musical
TEL: 86-752-3723123
Fax: 86-752-3723128
Contact: Mr.Zeng
E-mail: civinguitar@gmail.com

Kong Yuen Musical Co.,Ltd

Address: Xinghe Industrial Area,Danshui,Huiyang,

Huizhou,Guangdong,China

Tel:+86-752-3812968/3812998 Fax:+86-752-3812989

Email:zengshijie@163.com

 

 

Civin Musical Instrument Manufacturing Co.,Ltd

Address:Shi Jing Hong Yu Industrial Zone,Hui Ao Road,

Dan Shui Town,Hui Yang District,Hui Zhou City,

Guang Dong Province,China

Tel:+86-752-3723123 Fax:+86-752-3723128

Email:civinguitar@gmail.com